ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

Серія "Економіка, менеджмент, маркетинг"

Редакційна колегія

Головний редактор:

Таланчук Петро Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, президент Академії інженерних наук України, президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Нікуліна Г. Ф., кандидат технічних наук

Відповідальний секретар:

Стожок Л. Г., кандидат економічних наук, доцент

Члени редколегії:

Базась М. Ф., кандидат економічних наук, професор;

В’юн В. Г., доктор економічних наук, професор;

Гаркуша О. М., доктор економічних наук, професор;

Григорчук Т. В., кандидат педагогічних наук;

Євтух О. Т., доктор економічних наук, професор;

Коротєєва А. В., кандидат економічних наук, доцент;

Кравчук Г. В., доктор економічних наук, доцент;

Літвінова Н. П., доктор економічних наук, професор;

Мних М. В., доктор економічних наук, професор;

Мунтіян В. І., доктор економічних наук, професор;

Пантелєєв В. Д., доктор економічних наук, доцент;

Романенко Л. Ф., доктор економічних наук, професор;

Рущак М. Ю., доктор економічних наук, професор;

Скорнякова І. В., кандидат економічних наук, доцент.